Quế vỏ sạch, dày Minh Phúc

300.000

Quế vỏ tuyển chọn từ những cây quế Trà My trên 25 năm tuổi, vỏ dày, nhiều dầu

Công dụng: Dược liêụ, gia vị và các mục đích khác…

Quế vỏ sạch, dày Minh Phúc

300.000

Danh mục: Từ khóa: