Tinh dầu Quế Trà My – Minh Phúc

Địa chỉ: Thôn 3, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Hotline: 0973 606 276; 0914 744 916

Email: htxquetramymp@gmail.com